Call

0860 21 00 00

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Sake-onderbreking

Met koninklike dekking wat jou ondersteun, hoef klein haakplekkies nie groot hindernisse te word nie

In kort

Selfs die geringste onderbreking in jou besigheid kan tot ’n groot verlies lei. Jy het versekeringsdekking nodig wat jou besigheid sal beskerm teen die finansiële verlies wat jy kan ly as dit gebeur. Die koning se sake-onderbrekingsdekking sorg nie net dat jy gedek is nie, maar beskerm ook jou besigheid elke tree van die pad.

Deur die koning se ‘Sake-onderbreking’-versekering kan jy die volgende dek:

 • Bruto wins: Verskil- en byvoegingsgrondslag.
 • Bruto huurgeld.
 • Inkomste.
 • Bykomende verhoging in bedryfskoste.
 • Lone.
 • Boetes en strafheffings.

Jy’s gedek teen finansiële verlies as gevolg van:

 • Rekeninge ontvangbaar.
 • Ander perseel.
 • Verhindering van toegang.
 • Verhindering van toegang tot ander persele.

Sake-onderbreking wat direk of indirek veroorsaak word deur:

 • Droogte.
 • Waterbesoedeling.
 • ’n Fout aan enige deel van die telekommunikasiefasiliteit wat aan jou perseel behoort.
 • Doelbewuste, georganiseerde stappe deur ’n telekommunikasieverskaffer.
 • Toevallige skade (tensy anders bepaal in jou polisbylae).
 • ’n Brandstof-, gas- of watertekort.
 • ’n Fout in enige deel van die installasie wat aan jou perseel behoort.
 • Oproer, oorlog, politieke optrede, terrorisme of enige pogings daartoe, of kernmateriaal.
 • Militêre opstand, magsoorname, krygswet, rebellie of revolusie.
 • Gevolglike verlies (behalwe huurgeld en alternatiewe perseel).
 • Terughouding of konfiskering van geld deur enige wettig ingestelde owerheid.
 • Staking, vertraging of onderbreking van werk of enige proses.
 • Voorvalle wat binne Suid-Afrika of Namibië plaasvind, tensy spesifieke dekking vir ‘Oproer en staking’ verkry is.
 • Die optrede van ’n wettige owerheid om op enige ander wyse ’n gebeurtenis te hanteer waarna in enige van die klousules hierbo verwys word.
 • Toevallige skade.
 • Gastehuise: Verblyf en losies.
 • Openbare telekommunikasie: Versekerde voorvalle alleenlik.
 • Openbare telekommunikasie: Ander oorsake.
 • Openbare dienste: Versekerde voorvalle alleenlik.
 • Openbare dienste: Ander oorsake.
 • Oproer en staking.
 • Gespesifiseerde kliënte.
 • Gespesifiseerde verskaffers en subkontrakteurs.
 • Ongespesifiseerde verskaffers en subkontrakteurs.