Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Glas

Sulke fantastiese dekking dat jy sal dink jy dra ’n rooskleurige bril

In kort

Hoewel gebreekte glas miskien nie na ’n duur artikel lyk om te vervang nie, kan spesialiteitglas baie duur wees. Indien die glas op jou sakeperseel breek, kan ons nie belowe jy gaan nie 7 jaar teëspoed kry nie (jammer), maar ons kan jou frons in ’n glimlag verander deur seker te maak dit word so gou as moontlik vervang.

Jy’s gedek teen verlies van of skade aan jou interne en eksterne glas (weerkaatsende glas of spieëls ingesluit), letterskilderwerk daarop en die behandeling daarvan.

Jy’s ook gedek vir/teen:

 • Die redelike koste van die aanbring van die nodige skuttings.
 • Skade aan winkeltoonvensters, rame, vensteruitstallings (insluitend los en vaste toebehore), diefalarmstroke, -drade en -vibrators.
 • Die koste van die verwydering en herinstallering van los en vaste toebehore wat nodig is om die glas te vervang.
 • Die koste van ’n veiligheidswag voor die vervanging van die glas, die aanbring van skuttings of die herstel van die diefalarmstelsel.
 • Verlies of skade wat deur ’n brandversekeringspolis verseker word. (Hierdie uitsluiting is nie van toepassing indien jy as ’n huurder vir die glas verantwoordelik is nie.)
 • Skade as gevolg van verbouings of aanbouings aan die versekerde gebou.
 • Glas wat deel uitmaak van ‘handelsvoorraad’.
 • Bestaande skade.
 • Skending of skade (behalwe ’n bars) dwarsdeur die dikte van die glas of laminering daarvan.
 • Skade wat binne Suid-Afrika of Namibië voorkom, tensy spesifieke dekking vir ‘Oproer en staking’ verkry is.
 • Gevolglike verlies.
 • Die terughouding of konfiskering van geld deur enige wettig ingestelde owerheid.
 • Staking, vertraging of onderbreking van werk of enige proses.
 • Verlies weens oorlog, optrede van ’n buitelandse vyand, oorlogsbedrywighede, militêre opstand, magsoorname, krygswet, rebellie, terrorisme of revolusie.
 • Verlies wat voortspruit uit die optrede van ’n wettige owerheid om op enige ander wyse ’n gebeurtenis te hanteer waarna in enige van die klousules hierbo verwys word.
 • Oproer en staking.
 • Spesiale vervanging.