Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Besproeiingstelsels

Wanneer die reën wegbly, is die besproeiingstelsel daar om alles nat te lei

In kort

Die koning kan jou hele besproeiingstelsel dek, van die wiele en draaispil tot die krag- en watertoevoer... Tot in die fynste besonderheid. En ons gee jou verskeie keuses. Jy kan kies om net die stelsel, óf die krag- en watertoevoer te verseker. Of albei. Jy kan ook jou dekkingsvlak kies: Van omvattende dekking wat voorsiening maak vir alles wat verkeerd kan loop, tot brand alleenlik of aanspreeklikheid teenoor derde partye alleenlik. Jou keuse, ons plesier.

As jy ja sê vir King Price se agri-versekering, sal jy die volgende deur ‘Besproeiingstelsels’ kan dek:

 • Besproeiingstelsel/s.
 • Krag- en watertoevoer wat nie deel van die besproeiingstelsel/s is nie.

Ons bied ook 3 tipes dekking vir ‘Besproeiingstelsels’:

 • Omvattende dekking.
 • Brand alleenlik.
 • Aanspreeklikheid teenoor derde partye alleenlik.

Omvattende dekking

Jy’s gedek vir die toevallige verlies van of skade aan die besproeiingstelsel/s wat in jou polisbylae gemeld word.

Brand alleenlik

Jy’s gedek vir die verlies van of skade aan die hele of ’n deel van jou besproeiingstelsel/s wat veroorsaak word deur brand, weerlig of donderslag, ontploffing, aardbewing, spesiale gevare en kwaadwillige beskadiging.

Aanspreeklikheid teenoor derde partye alleenlik

Jy’s gedek vir enige ongeluk veroorsaak deur of deur middel van of in verband met enige besproeiingstelsel wat in jou polisbylae gemeld word, wat iemand anders se eiendom beskadig of dood of liggaamlike besering veroorsaak.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

 • Terughouding, konfiskering, beslaglegging, vernietiging of rekwisisie deur ’n wettig ingestelde owerheid of ander regsproses.
 • ’n Verskaffer, kontrakteur of hersteller.
 • Bedrieglike aktiwiteite en oneerlikheid.
 • Oorverhitting, inploffing, kraking, brekasie, sweisbreuk, nippellekkasie of ander gebrek.
 • Verandering, bleiking, skoonmaak, kleuring, vervaardiging, herstel, restourasie, versiening, opknapping, toetsing of enige ander werk daarop of daaraan.
 • Foutiewe of gebrekkige ontwerp, formule, spesifikasie, tekening, plan, materiale, vakmanskap of professionele advies, gewone instandhouding, geleidelike agteruitgang, waardevermindering, korrosie, roes, oksidasie of ander chemiese werking of reaksie, ryp, verandering in temperatuur, uitsetting of vogtigheid, gisting of ontkieming, klammigheid, droogheid, nat of droë verrotting, krimping, verdamping, gewigsverlies, kontaminasie, besoedeling, verandering in kleur, geur, tekstuur of afwerking, of eie slytasie.
 • Termiete, motte, insekte, ongedierte, inherente foute, dampe, gebreke, latente defekte, wisseling in atmosferiese of klimaatstoestande, of die werking van lig.
 • Chemikalieë, olies, vloeistowwe, gasse of dampe wat lek of uitloop uit die houer waarin dit is.
 • Droogte.
 • ’n Versekerde besproeiingstelsel wat sonder jou algemene wete en toestemming gebruik word.
 • ’n Brandstof- of watertekort.
 • ’n Owerheid wat toevoer van water, gas of elektrisiteit weerhou.
 • Gevolglike verlies.
 • Waardevermindering.
 • Slytasie of meganiese, elektroniese of elektriese onklaarrakings, weierings of brekasies.
 • Verhittings- of droogprosesse.
 • Enige ongeluk, besering, verlies, skade of aanspreeklikheid.
 • Die dood of liggaamlike besering van enige persoon wat in of op ’n versekerde besproeiingstelsel vervoer word, of daarop of daarvan af klim.
 • Oorskryding van die versekerde bedrag.
 • ’n Hervoorskot wat tot ’n tekortbedrag lei.
 • Voorvalle wat buite Suid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Swaziland, Zimbabwe en Malawi gebeur.

Asook verlies van of skade aan:

 • Buitebande (as gevolg van lekkasies, snye of barste).
 • Enigiets wat binne die bestek van enige verpligte motorvoertuigversekeringswetgewing val.
 • Eiendom wat deur ’n mariene polis verseker is.
 • Krediettekort.
 • Skade aan buitebande.
 • Brandbluskoste.
 • Wrakverwydering.