Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Onklaarraking van masjinerie

Ons kan nie die ratte aan die loop hou nie... Maar ons kan jou help om hulle weer aan die gang te kry

In kort

Masjiene is ’n noodsaaklike komponent van enige vervaardigings- of produksieproses. Sonder hulle sal dit maar moeilik wees om produktief te wees, as dít jou tipe besigheid is. Gelukkig kan King Price jou met dekking vir onklaarraking van masjinerie help om jou gou-gou weer aan die gang te kry. Ons versekering vir onklaarraking van masjinerie verskaf dekking vir onvoorsiene en skielike skade aan die versekerde masjinerie op jou perseel.

Jy’s gedek vir onvoorsiene en skielike fisiese beskadiging van jou eiendom (veroorsaak deur ’n voorval wat nie spesifiek uitgesluit word nie), terwyl dit op die perseel.

Hierdie skade moet voorkom terwyl die masjinerie in werking is of stilstaan, of gedemonteer of weer opgerig word met die doel om skoongemaak, geïnspekteer, herstel, opgeknap of verskuif te word na ’n ander posisie binne die perseel, of in die loop van hierdie bedrywighede.

Die skade moet ook veroorsaak word deur, maar is nie beperk nie tot:

 • Defekte in die gietsel of materiaal.
 • Foutiewe ontwerp.
 • Foute by die werkswinkel of tydens oprigting.
 • Gebrekkige vakmanskap, gebrek aan vaardigheid, of nalatigheid.
 • Te min water in stoomketels.
 • Fisiese ontploffing.
 • Uiteenskeuring weens sentrifugale kragte.
 • Kortsluiting.
 • Enige ander oorsaak wat nie spesifiek uitgesluit word nie.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

 • Voorvalle wat deur die koning se ‘Brand’-afdeling gedek word.
 • ’n Verskaffer, kontrakteur of hersteller.
 • Foute of defekte waarvan jy geweet het.
 • Wear and tear, cavitation, erosion, corrosion, rust or boiler scale.
 • Slytasie, kavitasie, erosie, korrosie, roes of ketelsteen.

Asook verlies van of skade aan:

 • Die verkeerde gebruik van gereedskap, of van eksperimente, opknappings of toetse wat die aanwending van abnormale toestande verg.
 • Voorwerpe van glas, bande, toue, drade, rubberbande, en gebruiksmiddels.