Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Rekeninge ontvangbaar

Koninklike dekking, vir wanneer die syfers net nie wil klop nie

In kort

King Price gee jou die gemoedsrus wat jy nodig het om jou besigheid met vertroue uit te brei en verskillende besigheidsgeleenthede te ontgin, in die wete dat jy behoorlik teen kredietrisiko’s gedek is... Soos wanneer jou kliënte insolvent raak.

  • Indien jou rekening-/besigheidsboeke beskadig word en verlore is, en jy nie jou uitstaande debietsaldo’s kan naspoor of bepaal nie, is ons daar om dekking te verskaf. Jy’s ook gedek vir die redelike verhoogde invorderingskoste en uitgawes wat jy as gevolg van die verlies of skade aangaan.

  • In die geval van ’n geldige eis sal ons jou die uitstaande bedrag betaal wat deur jou kliënte aan jou verskuldig is, soos op die laaste dag van die maand onmiddellik voor die verlies, verminder met slegte skulde, gedebiteerde bedrae, abnormale handelstoestande, bedrae wat deur kliënte aan jou betaal is, redelike invorderingskoste en uitgawes en enige beginsel van eweredigheid wat kan geld.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

  • Slytasie.
  • Motte of ongedierte.
  • Terughouding of konfiskering deur enige wettig ingestelde owerheid.
  • Konfiskering voortspruitend uit ’n hofbevel of toekenning deur ’n bevoegde regsowerheid.
  • Elektriese, elektroniese of magnetiese beskadiging (tensy jy duplikaatrekords op ’n ander perseel bewaar).
  • Bedrog of oneerlikheid van jou prinsipaal, direkteur, lid, vennoot of werknemer.