Call

0860 50 50 50

or leave your info below and we'll call you back
OR

Car Insurance Quotes

English version

Geld

Kom ons sit jou geld waar dit hoort… In jou sak

In kort

King Price dek jou en jou besigheid indien jy ongelukkig ’n finansiële verlies ly as gevolg van die verlies van of skade aan geld wat op jou besigheidsperseel of by jou huis gehou word.

Houers en klerasie

Jy’s gedek vir die verlies van of skade aan enige brandkas, -kluis, -trommel, geldlaai, kasregister of geldkis, en enige frankeermasjien. Ons dek ook klerasie wat aan jou of jou prinsipaal, vennoot, direkteur, lid of werknemer behoort en wat as gevolg van diefstal of poging tot diefstal verloor of beskadig word.

Lopers

Jy's gedek vir diefstal waar toegang verkry word deur ’n loper of soortgelyke toestel te gebruik.

Slotte en sleutels

Indien die sleutels van jou perseel wegraak, of as jy rede het om te glo dat ’n ongemagtigde persoon in besit van ’n duplikaatsleutel kan wees, sal ons jou dek vir die koste om die slotte en sleutels van jou perseel te vervang.

Verlies van of skade aan eiendom as gevolg van of veroorsaak deur:

  • Die oneerlikheid van jou prinsipaal, vennoot, direkteur, lid of werknemer.
  • ’n Tekort, weens ’n fout of versuim.
  • ’n Voorval wat deur die koning se ‘Getrouheidsdekking’ of enige ander getrouheidsversekeringspolis gedek word.

Asook verlies van of skade aan:

  • Eiendom wat beskadig word terwyl dit in jou motor is.
  • Jou brandkas- en brandkluissleutels.
  • Brandkluise wat nie gesluit of bewaak word nie.
  • Persoonlike ongevalle.
  • Oproer en staking.